Pásztor Eszter

Szoftvertesztelő, új szakember az IT-ben.
Angolul, olaszul perfekt.

New professional in software testing.
Fluent in English and in Italian.IT TAPASZTALAT2017. december -: online applikációk funkcionális és non-funkcionális, black-box tesztelése test crowdsourcing honlapok közvetítésével. Tesztesetek megtervezése és kivitelezése, bug esetén retest. Bug riportok készítése és benyújtása.
A bug riportokat elfogadták.
Egy eset külön említésre méltó, a minősítés: az ügyfélnek különösen értékes bug megtalálása.
Cél: tesztelési projektek megismerése, tesztesetekben és bugok felismerésében és kommunikációjában tapasztalat szerzése .


2007. november - december: online akkreditációs szoftver fejlesztése, fejlesztővel együttműködés szoftvertesztelés: funkcionális teszt, non-funkcionális teszt, retest, user acceptance test.
Cél: kereskedelmi forgalomba hozatal előtti teszt. A szoftver céljáról részletek az "Üzleti szellem" részben.


2006. január-március: ERP szoftver fejlesztése, fejlesztővel együttműködés, tesztelés. Szoftvertesztelés: funkcionális teszt, non-funkcionális teszt, retest, user acceptance test.
Cél: saját fejlesztésű ERP szoftver tesztelése.


2017. augusztus: információ, értékesítés, support: Oculus Gear VR szemüveg + applikáció: VR szemüveg használatának bemutatása, technikai support ügyfeleknek és kollégáknak.
Cél: önkéntes munka a Sziget fesztiválon.
Hab a tortán: Pink koncert.IT ISMERETEKISTQB: Certified Tester Foundation Level, 2017. október
HTML5 intermediate level
CSS foundation level
Bootstrap foundation level
SQL foundation level
JAVA foundation level
Test management tool: JIRA, TestRailNYELVTUDÁSAngol: felsőfok, tárgyalóképes
Olasz: felsőfok
Svéd: kezdőEGYETEMCorvinus Vezetőképző: Üzleti kommunikáció szak. Abszolválás:
szakdolgozatot nem írtam idő-és pénzbeli keretek miatt, de az előírt feltételeket, vizsgákat teljesítettem.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS2007-2017: felnőttképzési minőségbiztosítási szakértő, tanácsadó. Állami eljárás a felnőttképzésben: 2001-2013: felnőttképzési akkreditáció, 2013-tól felnőttképzési engedély.

Főbb feladatok:
Ügyféligények megismerése, felmérése.
Ügyféligények elemzése.
Az ügyféligények konkretizálása, rendszerbe foglalása.
Az ügyféligények egyeztetése a jogszabályi előírásokkal.
Minőségbiztosítási dokumentációk kidolgozása.
Hatósági ellenőrzéseken, szemléken ügyfelek képviselete.
Projektek végig vitele és lezárása határidőre, ügyfél-elégedettség mérése.

Eredmények: 300 projekt. Eredményességi ráta: 99%PROJEKT MENEDZSMENTProjekt menedzsment módszertanok ismerete:
Waterfall, Agile, Lean.ÜZLETI SZELLEMTényekkel alátámasztott eredményesség:
2007-2013: a legtöbb tanácsadást eladó felnőttképzési akkreditációs minőségbiztosítási tanácsadó. Akkreditációs projektek száma 250.
Az első, publikusan tanácsadási szerepét felvállaló, felnőttképzési akkreditációs minőségbiztosítási tanácsadó és szakértő.
Cél: demokratizálás. Ami addig a nagy oktató cégeknek volt a privilégiuma, a kisebb vállalkozások számára is hozzáférhető lett.
2007: az első, felnőttképzési akkreditációs kérelmet összeállító kereskedelmi szoftver forgalomba hozása.
Cél: mikro vállalkozások is sikerrel helyt tudjanak állni az akkreditációs eljáráson.
2009: az első, csak amerikai angolt oktató nyelvi intézet létrehozása: Amerikai Nyelvi és Kulturális Intézet. Egy telített piacon Budapestről is jöttek az ügyfelek Érdre. Érd: Budapesttől 18 km-re, közel 70 000 lakosú, megyei jogú város.
Cél: egy hely, ahol az ügyfelek amerikai angolt tudnak tanulni.
2005: Érd története legelső nyelvvizsgájának megszervezése: nyelvvizsgahely létesítése.
2004-2007: Érd és térsége legnagyobb, legtöbb nyelvtanfolyamot eladó nyelviskolájának létrehozása.
Csúcsidőszakban: 350 résztvevő / szemeszter.
Cél: az érdiek helyben elérhessék a nyelvvizsgát és nyelvtanfolyamot.SZENVEDÉLYEKGeek filmek, sorozatok, Manolo Blahnik designer cipők, macskák, autók, írás: szakmai, énmárka blog: 2009-2017,
motivációs blog: 2018-TOVÁBBKÉPZÉSEKOnline tanfolyamok:
JAVA alapozó kurzus, web development alapozó kurzus, online marketing kurzus, viselkedési közgazdaságtan kurzus.
Offline tanfolyamok:
felnőttképzési minőségbiztosítási továbbképzés, svéd tanfolyam, francia tanfolyam, web marketing kurzus, SEO kurzus, Facebook kurzus, vezetéstechnikai tréning, szakértői tanulmányút Stuttgart, Németország.KÉSZSÉGEKMotiváló & direkt kommunikáció, értékesítés, fejlesztőkkel együttműködés, hibatalálás, gyors nyelvtanulás, gyors gépelés, designközpontú megközelítés.IT EXPERIENCEDecember 2017 -: Functional and non-functional, black-box tests of applications through test crowdsourcing websites.
Developing and executing test cases, when finding a bug: retesting. Filing bug reports.
Bug reports have been accepted.
One case stands out especially, the qualification: bug exceptionally valuable to client.
Goal:getting experience in test projects, test cases, bugs, and the communication of bugs to stakeholders.


November - December 2007: Developing online accreditation software from scratch, working with the developer.
Functional, non functional tests, retesting and user accaptance tests of the software.
Goal: testing the software before its commercial launch. More on the objective of the software in the "Business Savvy" section.


January - March 2006: Developing ERP software from scratch, working with the developer. Functional, non functional tests, retesting and user accaptance tests of the software.
Goal: testing the bespoke ERP software.


August 2017: IT support, sales: Oculus Gear VR glasses & application: introducing the use of VR glasses and the application, technical support to customers and staff.
Goal: volunteer work in Sziget Festival.
Icing on the cake: a show by Pink.IT SKILLSISTQB: Certified Tester Foundation Level, October 2017
HTML5 intermediate level
CSS foundation level
Bootstrap foundation level
SQL foundation level
JAVA foundation level
Test management tool: JIRA, TestRailLANGUAGE SKILLSEnglish: proficient, fit for negotiation
Italian: advanced
Swedish: beginnerSTUDIESCorvinus School of Management: Business Communications major. No thesis because of time and financial constraints but finished required conditions and exams.QA2007-2017: QA expert and consultant in adult education.
Government licensing of adult education and trainings: 2001-2013: adult education accreditation, 2013-: adult education permit.

Main tasks:
Eliciting client requirements.
Analysing
client requirements.
Specifying client requirements.
Adapting client requirements to legal requirements.
Quality assurance documentation.
Representing clients in official audits.
Project execution and closing, keeping deadlines, measuring client satisfaction.

Results: 300 projects. Success rate: 99%PROJECT MANAGEMENTProject management methodologoies:
Waterfall, Agile, Lean.BUSINESS SAVVYProven track record of results:
2007-2013: best selling adult education accreditation and quality assurance consultant. Accreditation projects: 250.
The first adult education accreditation and quality assurance consultant and expert to openly and publicly take on this role.
Goal: democratizing. What had previously been the privilege of big education companies was made accessible to small enterprises.
2007: the launch of the first commercial software that helped clients to design and compile their accreditation licences.
Goal: helping micro enterprises to be successful in the accreditation process.
2009: opening the first institute to teach only American English: Institute of American English and Culture. Clients came also from Budapest to Érd in an oversaturated market. Érd: a town with almost 70,000 inhabitants, 18 kms (11 miles) from Budapest.
Goal: a place to be for clients who want to learn American English.
2005: organizing the very first language exam in the history of Érd, founding the exam venue.
2004-2007: the biggest, best selling language school in Érd and its surroundings, development and management.
Record number of clients: 350 / semester.
Goal: residents of Érd can access language courses and exams right at home.PASSIONSGeek movies & series, Manolo Blahnik designer shoes, cats, cars, writing: professional, personal branding blog: 2009-2017,
motivational blog: 2018-COURSESOnline courses:
JAVA foundation course, web development foundation course, online marketing course, behavioral economics course.
Offline courses:
adult education quality assurance course, Swedish course, French course, web marketing course, SEO course, Facebook course, advanced driving techniques course, study travel, Stuttgart, Germany.SKILLSMotivational & direct communication, sales, experience working with developers, bug-finding skills, fast language learner, touch typing, design-oriented approach.+36 70 380 3788 eszterpasztor1@gmail.com


design by Pásztor Eszter